U sklopu projekta INTERREG HU-HR prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, održan je prvi sastanak u Općini Pecsvarad u Republici Mađarskoj

Objavljeno, 4.4.2019. Novosti

U sklopu projekta INTERREG HU-HR prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, održan je prvi sastanak u Općini Pecsvarad u Republici Mađarskoj

U srijedu, 27. ožujka 2019. godine, održan je prvi sastanak i dogovorena je poslovna suradnja u sklopu prekograničnog projekta INTERREG HU-HR u Općini Pecsvarad u Republici Mađarskoj. Od strane Općine Koprivnički Ivanec sastanku su prisustvovali Mario Švegović, općinski načelnik, Alen Jančevec, viši referent za investicije, te Ida Kovač Očenašek, projektni manager za razvojne projekte PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a od strane naših domaćina prisustvovali su Zadori Janos, općinski načelnik, Link Zoltan, referent za projekte, te Cseplo Levente, projekt manager.

Suradnja sa našim partnerima iz Pecsvarada dogovorena je u smislu spajanja naših projekata u jedan zajednički projekt i njegovog kandidiranja na raspisani natječaj INTERREG HU-HR. Općina Koprivnički Ivanec u tom pogledu ima namjeru kandidirati projekt “Rekonstrukcija i dogradnja postojeće župne kurije sa uređenjem pripadajućeg okoliša”, dok Pecsvarad ima namjeru kandidirati svoj projekt uređenja okoliša u okolici tisuću godina starog dvorca u njihovoj općini. Vrijednost našeg projekta kreće se oko 530.000 EUR, dok se vrijednost njihovog projekta kreće oko 600.000 EUR, što zajedno čini oko 1.130.000 EUR.

Veselimo se našoj budućoj suradnji, te smo optimistični u pogledu našeg zajedničkog uspješnog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.