Sportski objekt u Kunovcu spojen na kanalizacijsku mrežu

Objavljeno, 4.8.2022. Novosti

Sportski objekt u Kunovcu spojen na kanalizacijsku mrežu

Nedavno su završeni radovi na spajanju sportskog objekta kod nogometnog igrališta u naselju Kunovec na mrežu javne odvodnje. Radove na istome izvršilo je poduzeće “Bihor d.o.o.” iz Botinovca, a ukupna vrijednost izvođenja radova iznosila je 13.515,00 kn s PDV-om.

Spajanje svih javnih objekata na području općine na komunalnu infrastrukturu preduvjet je za daljnji razvoj i boljitak naše općine!