Seizmička mjerenja u svrhu istraživanja geotermalnih voda

Objavljeno, 21.3.2016. Novosti

Tvrtka “MB Geothermal d.o.o.” iz Zagreba izvoditi će 2D seizmička mjerenja u svrhu istraživanja geotermalnih voda na poljoprivrednom zemljištu na području općina: Legrad, Đelekovec, Donja Dubrava, Rasinja, Koprivnički Ivanec i Kotoriba.

Štete koje će nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijeniti će se odmah nakon završetka radova od strane komisije u kojoj će biti predstavnici tvrtke “MB Geothermal d.o.o.” i predstavnici općine, a o čemu će vlasnici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni.

Svu naknadu štete podmiriti će tvrtka “MB Geothermal d.o.o.”, Zagreb!

“MB Geothermal d.o.o.” moli za razumijevanje, a posebno da se ne ometa rad ekipa, zatim da se ne diraju postavljene oznake i kablovi na zemljištu kao i druga oprema!

Radovi će se obavljati tijekom travnja 2016. godine.

Kontakt osoba: Marinko Cunj, 098/199-3378.

Zahvaljujemo na suradnji!