Sadnja voćnih sadnica na području Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 10.3.2021. Novosti

Sadnja voćnih sadnica na području Općine Koprivnički Ivanec

Udruga za zaštitu prirode i okoliša “Zasadi stablo, ne budi panj” inicijator je nacionalne kampanje sadnje stabala u Republici Hrvatskoj koja se održala od 01.03. do 07.03.2021 godine.
Općina Koprivnički Ivanec je podržala i organizirala akciju, osigurala sadni materijal, te provela sadnju sa općinskim načelnikom i djelatnicima.

Valja spomenuti da je dana 03.03.2021. godine, u suradnji sa Osnovnom školom Koprivnički Ivanec, u Kunovcu organizirana akcija sadnje voćnih sadnica u sklopu škole koja je uspješno provedena, a gdje su učenici osmog razreda edukacijom u skupinama vršili sadnju.

Kroz samu edukaciju učenicima je prikazana tehnika sadnje, obrezivanja i upoznavanje sa raznim sortimentom voćnih sadnica koji uključuje starinske sorte jabuka i krušaka, također marelice, nektarine, breskve, šljive, trešnje, višnje i mušmule.

Sljedeći dan vršena je sadnja na dječjem igralištu u Koprivničkom Ivancu i Botinovcu, te završava 05.03. u naselju Pustakovec ispred nogometnog objekta.

Tijekom kampanje zasađeno je 25 voćnih sadnica u čijim će plodovima mještani Općine Koprivnički Ivanec imati priliku uživati.