Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 27.10.2014. Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA, OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 013-01/14-02/10, URBROJ: 2137/09-14-1, Koprivnički Ivanec, 26. listopada 2014.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih prijevremenih izbora 26. listopada 2014., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Koprivnički Ivanec utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
I. Od ukupno 1.811 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 634 birača, odnosno 35,01%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 634 birača, odnosno 35,01%. Važećih listića bilo je 599, odnosno 94,48%. Nevažećih je bilo 35 listića, odnosno 5,52%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
 
1. Kandidat: IVICA PETRIČEVIĆ  497 glasova 78,39%
Zamjenik kandidata: ZLATAN SREMEC
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2. Kandidat: RADE PROSENJAK  102 glasova 16,09%
Zamjenica kandidata: JASMINKA ŠIJAK
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec izabran je
IVICA PETRIČEVIĆ
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
ZLATAN SREMEC

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
SUZANA ZEMLJAK