REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Objavljeno, 3.6.2013. Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA, OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO, OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 
KLASA: 013-01/13-01/17
URBROJ: 2137/09-13-3
Koprivnički Ivanec, 3. lipnja 2013.
Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u 
daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine 
Koprivnički Ivanec 2. lipnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Koprivnički Ivanec utvrdilo je i objavljuje 
REZULTATE IZBORA ZA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
I. Od ukupno 1.817 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 914 birača, odnosno 50,30%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 914 birača, odnosno 50,30%. Važećih listića bilo je 897, odnosno 98,14%. Nevažećih je bilo 17 listića, odnosno 1,86%. 
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova: 
1. Kandidat: BOŽIDAR VRABELJ
Zamjenik kandidata: IVICA PETRIČEVIĆ 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
513 glasova56,13%
2. Kandidat: MLADEN SREMEC
Zamjenik kandidata: ZLATKO PAVLIĆ 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
384 glasova42,01%
III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec izabran je 

BOŽIDAR VRABELJ 
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je 
IVICA PETRIČEVIĆ 


PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
SUZANA ZEMLJAK