Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko

Objavljeno, 13.1.2021. Novosti

Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko

U drugoj polovici 2020. godine Općina Koprivnički Ivanec uspješno je provela projekt “Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko”.

Projekt je sufinanciran putem Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za razdoblje 2014. – 2020., podtočke 5.2. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodn0 vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu” koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

Rekonstrukcija društvenog doma obuhvaćala je radove na rušenju i demontaži, zidarske, gips kartonske, keramičarske, stolarske i soboslikarsko ličilačke radove, radove na elektroinstalacijama i hidrotehničkim instalacijama, te limarske radove. Radove je izvodila tvrtka “Švenda Građenje d.o.o.” iz Koprivnice, a radovi su bili ukupne vrijednosti 214.465,81 kn s PDV-om. Stručni nadzor obavljao je “Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar” iz Koprivnice, a ukupna vrijednost usluge stručnog nadzora iznosila je 3.499,00 kn (pružatelj usluge nije u sustavu PDV-a).

Od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, putem navedenog je Natječaja Općini Koprivnički Ivanec za sufinanciranje predmetnog projekta odobren iznos od 139.560,00 kn, dok je ostatak sredstava podmiren iz vlastitih sredstava.