Provođenje larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Objavljeno, 13.7.2020. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec je, u suradnji sa tvrtkom “Sanitacija d.o.o.” iz Koprivnice, u četvrtak, 09. srpnja, na području svih naselja općine, provela larvicidne mjere dezinsekcije komaraca. Dezinsekcija komaraca provodi se dva puta godišnje, tretiranjem potencijalnih, prethodno utvrđenih žarišta komaraca. Ukupan iznos provođenja larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca iznosi 11.600,00 kn sa PDV-om.