Prijava za sajam VIROEXPO

Objavljeno, 22.1.2016. Novosti

Sajam VIROEXPO, u susjednoj nam županiji Virovitičko – podravskoj, u gradu Virovitici, ove se godine održava u periodu od 26. – 28. veljače.

I ove godine LAG Podravina promovirati će se na sajmu. Osigurati će 16 m2 zatvorenog uređenog prostora i to će sufinancirati sa 50% učešća, dok bi ostatak financiranja bio o trošku izlagača. Cijena za takav prostor iznosila bi cca 5.000,00 kn, pola te cijene bi dakle sufinancirao LAG Podravina, dok bi se ostatak u iznosu od 2.500,00 kn podijelio na onoliko izlagača koliko ih se prijavi.

Prijave su najkasnije do ponedjeljka 25. siječnja 2016. godine, jer je mišljenje LAG-a da je ovakav prostor  dostatan za najviše 10 – 15 izlagača, ovisno o tome da li će se izlagači odlučiti za sva tri dana ili za samo neke dane. Putni trošak izlagači snose sami.

Prijave se šalju na mail lag.podravina@djurdjevac.hr ili pozivom na broj 099 207 4800.

Ured LAG-a će nakon toga ispuniti službenu prijavu za VIROEXPO.