Potpisivanje Ugovora za izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Objavljeno, 13.2.2020. Novosti

Potpisivanje Ugovora za izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Ovih je dana potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu sa tvrtkom “Petgrad d.o.o.” iz Koprivnice.

Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 148.750,00 kn sa PDV-om, a uključuje izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te ishođenje Građevinske dozvole.

Nova zgrada dječjeg vrtića bila bi pozicionirana na južnom dijelu k.č.br. 1730/1, k.o. Koprivnički Ivanec, na novo formiranoj čestici, odmah nastavno na cestu odvojka Vinogradske ulice.

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje Građevinske dozvole očekuje se do sredine travnja ove godine, nakon čega bi se odmah pokrenuo postupak nabave izvođača radova, te sami radovi.

Izgradnja dječjeg vrtića u planu je tokom 2020. godine.