Postavljeni znakovi za zabranjeno odlaganje otpada

Objavljeno, 11.11.2019. Novosti

Postavljeni znakovi za zabranjeno odlaganje otpada

Ovih su dana na raznim lokacijama divljih odlagališta otpada području Općine Koprivnički Ivanec postavljeni znakovi za zabranjeno odlaganje otpada, prostor pod video nadzorom. Postavljanjem predmetnih znakova želja je općine da se informiraju i upozore mještani da ne bacaju otpad na divljim deponijama u prirodi, nego da otpad mogu slobodno u predviđenim terminima u svojim kantama i vrećama staviti ispred svojih kuća gdje će ih tvrtka “Komunalac d.o.o.” iz Koprivnice preuzeti, ili da isti mogu predati u reciklažnim dvorištima (mobilno reciklažno dvorište u prethodno najavljenim terminima na području svih naselja općine ili fiksno reciklažno dvorište u Koprivnici).

Mole se mještani općine da ovu obavijest shvate ozbiljno, s obzirom da su za nelegalno bacanje otpada u prirodu predviđene financijske kazne!