Postavljeni tlakavci kod zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec

Objavljeno, 1.10.2019. Novosti

Postavljeni tlakavci kod zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec

Ovih su dana završeni radovi na postavi tlakavaca sa prednje i sa bočne strane zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec, te na stazi koja vodi od zgrade škole do dječjeg igrališta. Radove na postavi tlakavaca je izvodio “Zidarski obrt Vrabelj”, vl. Božidar Vrabelj iz Koprivničkog Ivanca, a ukupna vrijednost radova je 41.950,00 kn sa PDV-om.

Izvođenjem ovih radova napravljen je još jedan korak više prema uređenju i izgradnji sigurnog školskog okruženja, ali i prema uređenju ljepšeg okoliša Osnovne škole u Kunovcu.