Općina zaprimila zeleno svijetlo za potpisivanje ugovora za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske

Objavljeno, 12.4.2023. Novosti

Nakon podužeg vremena, Općina je od nadležnog Ministarstva zaprimila zeleno svijetlo za potpisivanje Ugovora za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište na području Općine Koprivnički Ivanec, a temeljem prethodno provedenog natječaja.

Odluka Općinskog vijeća o odbiru najpovoljnijih ponuditelja objavljena je i ranije, a nalazi se na sljedećoj poveznici:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup

Sve osobe koje su ostvarile pozitivne rezultate temeljem provedenog natječaje biti će tokom idućeg tjedna pozvane u prostorije Općine Koprivnički Ivanec na potpisivanje Ugovora, a kojega će kasnije biti potrebno solemnizirati kod javnog bilježnika.

Nakon potpisivanja Ugovora, uslijediti će uvođenje u posjed koje će se definirati zapisnički od strane Povjerenstva za uvođenje u posjed. Prava i obveze iz sklopljenog Ugovora o zakupu teku od dana uvođenja u posjed. Iznimno, ukoliko se prilikom uvođenja u posjed utvrdi da je na zemljištu posijana poljoprivredna kultura u posjedu treće osobe, novi će zakupnik biti uveden u posjed po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika i dobrovoljnoj odnosno prinudnoj predaji posjeda.