Općina Koprivnički Ivanec nastavlja sa isplatom poticaja kojima sufinancira kupnju, izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata

Objavljeno, 23.3.2022. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec nastavlja sa isplatom poticaja kojima sufinancira kupnju, izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata

Krajem prošle godine sedmero je mladih ljudi (do 45 godina starosti) s područja Općine Koprivnički Ivanec potpisalo ugovore za isplatu poticaja svakome u vrijednosti od 20.000,00 kuna za kupnju i uređenje njihovih nekretnina. Od njih sedmero, troje je potpisalo ugovore za isplatu poticaja za kupnju nekretnine, dok je četvero potpisalo ugovore za isplatu poticaja za uređenje nekretnina.

Svaki od njih zadovoljio je sve uvjete tražene Javnim natječajem za dodjelu poticaja koji je bio objavljen 23. rujna prošle godine.

Glavna svrha predmetnih poticaja je pružiti financijsku pomoć mladim obiteljima koje imaju namjeru doseliti na područje Općine Koprivnički Ivanec, te na taj način zapravo motivirati mlade ljude na doseljavanje na područje naše općine, ali i pružiti financijsku pomoć mladim ljudima, našim stanovnicima, a koji namjeravaju ostati i dalje živjeti i zasnovati svoje obitelji na području naše općine.

Ovom prilikom obavještavamo sve mlade stanovnike naše općine, ali i one koji to tek namjeravaju postati, a koji još nisu iskoristili navedeni poticaj, da se prijave na idući javni natječaj koji će biti objavljen u prvoj polovici ove godine!