Oglas za postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Kunovec

Objavljeno, 5.9.2018. Novosti

Općinski sud u Koprivnici temeljem čl. 180a. st. 1. i 2. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13 – u daljnjem tekstu ZZK) nakon što su prikupljeni i obrađeni katastarski podaci za k.o. Kunovec objavljuje da će se u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12, provoditi postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka u obnovljenu zemljišnu knjigu kao zemljišnu knjigu vođenu u elektroničkom obliku istodobno s izlaganjem na uvid prikupljenih katastarskih podataka u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Kunovec koji je pokrenut odlukom Ministarstva pravosuđa klasa: 932-01/18-01/399, urbroj: 514-05-03-01-02-18-2 od 1. kolovoza 2018. godine.

Pozivaju se sve osobe upisane u zemljišnim knjigama, zatim svi pojedinci i osobe upisane u knjigu položenih osoba kao i sve osobe koje smatraju da ima pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da se odazovu pozivu na raspravu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u uloške koji se sastavljaju u obnovljenoj zemljišnoj knjizi. Na raspravi za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka sud će utvrditi sve činjenice važne za sastavljanje uložaka. Nacrt novog zemljišnoknjižnog uloška sadrži zabilježbu da je u tijeku postupak obnove zemljišne knjige te da se upisi ne smatraju istinitim i potpunim pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost. Navedene zabilježba brisat će se s otvaranjem zemljišne knjige (čl. 180a. u vezi čl. 199. ZZK).

OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI

Oglas za postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Kunovec