Oglas Općinskog suda o pokretanju postupka ispravka upisa u zemljišnoj knjizi k.o. Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 14.6.2018. Novosti

Dana 24. svibnja 2018. godine Općinski sud u Koprivnici javno je objavio da je obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Koprivnički Ivanec otvorena datumom 01. lipnja 2018. godine, te da se sa istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku. Istim danom zatvara se postojeća ručno vođena zemljišna knjiga za k.o. Koprivnički Ivanec i ista se stavlja izvan upotrebe.

Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige otvara se postupak ispravka upisa u zemljišnoj knjizi (ispravni postupak), te se sve osobe koje smatraju da bi trebale u obnovljenu zemljišnu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da podnesu Općinskom sudu u Koprivnici, Zemljišnoknjižni odjel, prijave i prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u obnovljenoj zemljišnoj knjizi najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave o ovog oglasa u “Narodnim novinama”.

Oglas Općinskog suda o pokretanju postupka ispravka upisa u zemljišnoj knjizi k.o. Koprivnički Ivanec