Održana radionica “Drugačiji građani” u organizaciji udruge “Bolje sutra”

Objavljeno, 19.10.2018. Novosti

Održana radionica “Drugačiji građani” u organizaciji udruge “Bolje sutra”

Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice je dana 16.10.2018.  u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničkom Ivancu održala aktivnost projekta “Igrajmo se različito”. Radionica  „Drugačiji građani ” bila je namijenjena vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec s ciljem razvijanja svijesti  donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom. Upoznavanje s postojećim zakonskim propisima u kojima se spominju prava osoba s invaliditetom. Naglasak je stavljen na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom UN-a posebno na članak 19. Konvencije koji u sebi sadrži Mjere koje ostvaruju pravo na život u zajednici. Komunikacija s vijećnicima bila je interaktivna. Kroz koju su analizirali ostvareno u skladu s Konvencijom te potrebe koje će se kroz naredno razdoblje realizirati. Naglasak su stavili na prilagodbu još ne prilagođenih javnih ustanova na području njihove Općine. Radionici je prisustvovalo 8 vijećnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec; načelnik Općine Koprivnički Ivanec te predstavnici Udruge „Bolje sutra“. Radionicu je vodila voditeljica projekta prof. Jasmina Markić, volonterka Udruge.

Partneri u projektu su Općina Koprivnički Ivanec i Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje; centrala i podružnice.

Projekt je odobren na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji s od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.