Obnovljeno krovište na zgradi Osnovne škole u Kunovcu

Objavljeno, 8.9.2021. Novosti

Obnovljeno krovište na zgradi Osnovne škole u Kunovcu

Općina Koprivnički Ivanec sufinancirala je obnovu krovišta na zgradi Osnovne škole u naselju Kunovec. Ukupna vrijednost radova koji su uključivali uklanjanje i demontažu postojećeg pokrova, rušenje dimnjaka do razine ispod gotovog krovišta (7 komada), tesarske radove, te krovopokrivačke radove na krovištu ukupne površine 600 m² iznosila je 238.500,00 kn s PDV-om, a Općina Koprivnički Ivanec je sufinancirala predmetne radove u iznosu od 38.500,00 kn.

Ostatak sredstava u iznosu od 200.000,00 kn financirala je Koprivničko – križevačka županija.

Dovršetkom ovih je radova zgrada Osnovne škole u Kunovcu dobila ljepši i sigurniji izgled, na ponos svih mještana naše općine!