Obavijest o održavanju 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 5.6.2020. Novosti

Dana 8. lipnja 2020. godine u prostorijama Društvenog doma Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 14, Koprivnički Ivanec u 19:00 sati održati će se 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec sa slijedećim dnevnim redom:

 

1.   Donošenje Zaključka o potpori provođenju projekata:

a) Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu,

b) Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Braće Radića u Koprivničkom Ivancu,

c) Izgradnja nogostupa u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu,

2.   Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,

3.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,

4.   Donošenje Programa o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,

5.   Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini,

6.   Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na uređenju krovišta sportskog objekta na nogometnom igralištu u Koprivničkom

Ivancu,

7.   Donošenje Odluke o nagrađivanju učenika Osnovne škole Koprivnički Ivanec,

8.   Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izvođenje radova na postavljanju rubnjaka na zelenom otoku na križanju Jelačićeve ulice i ulice Matije Gupca u naselju Kunovec,

9.   Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izrada izmjena i dopuna postojećeg Glavnog projekta sa izmjenom i dopunom postojeće Građevinske dozvole za projekt:

Rekonstrukcija građevine društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone, javne i društvene namjene, 3. skupine, te izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju krovišta

na društvenom domu u Koprivničkom Ivancu,

10. Razmatranje zamolbe koncesionara DIS, obrta za dimnjačarske usluge, uređenje krajolika, čišćenje zgrada i sječu drva vl. Branko Zebec, Koprivnica za smanjenje koncesije te donošenje

odluke o istom,

11. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 3189 k.o. Koprivnički Ivanec,

12. Donošenje Odluke o davanju na korištenje k.č.br. 125 k.o. Kunovec ŠRK Patuljan Pustakovec,

13. Donošenje prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Koprivnički Ivanec,

14. Razno.

 

Sukladno članku 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/09. i 3/18) sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su javne te se obavještavaju zainteresirani mještani da mogu prisustvovati istoj.