OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području O. Kop. Ivanec

Objavljeno, 24.10.2014. Novosti

Sukladno članku 10. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12), članku 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec (Službeni glasnik koprivničko- križevačke županije br.06/13), Zamjenik općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec objavljuje
OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Koprivnički Ivanec

Priložene dokumente možete preuzeti klikom na ovaj link.