Obavijest mještanima: na odlagalište otpada Piškornica se NE voze bale iz Brezja pored Varaždina

Objavljeno, 16.2.2024. Novosti

Povodom zabrinutosti mještana naše općine koja se pojavila oko tematike odvoza i zbrinjavanja bala smeća iz Brezja pored Varaždina, ovim putem dajemo očitovanje poduzeća “RCGO Piškornica d.o.o.” i poduzeća “Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.” vezano za navedenu problematiku.

Kamioni u vlasništvu poduzeća TRANSPORTI BETA Osijek odvoze sa područja obuhvata budućeg RCGO-a drvnu masu (sječku), a koja je od strane glavnog izvođača “Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o.” predana “Hrvatskim šumama d.o.o.”.

Predmetno poduzeće nije na bilo koji način povezano sa famoznim balama smeća. U svrhu provođenja geotehničkih istražnih radova za projektiranje i izvođenje radova na RCGO Piškornica izvršeno je čišćenje terena unutar obuhvata projekta od strane izvođača “Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o.”, te je nastavno na to drvni materijal predan u posjed Hrvatskim šumama koje su sada započele odvoz istog, a na kojem je, prema podacima od Hrvatskih šuma, angažiran i navedeni prijevoznik.

Odlagalište Piškornica otpad zaprima sukladno usvojenom Planu zaprimanja i temeljem sklopljenih ugovora sa pružateljima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Temeljem navedenog nije moguće zaprimati predmetne „bale“ iz Brezja. Stoga, odlagalište Piškornica ne zaprima navedene bale.