Obavijest Hrvatskog zavoda za socijalni rad, područni ured Koprivnica

Objavljeno, 3.3.2023. Novosti

Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad Koprivnica  trenutno ima 49 udomiteljskih obitelji za odrasle osobe (od toga 4 srodničke), te 28 za djecu (od toga 6 srodničkih). Na našem području nadležnosti velike su potrebe za priznavanjem/pružanjem svih oblika pomoći, temeljem zakonskog okvira – ostvarivanje novčanih prava, prava na temelju zdravstvenog statusa, pružanje socijalnih usluga, zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zbrinjavanje odraslih osoba koji se zateknu u socijalno – zaštitnoj potrebi. Međutim, za ostvarivanje nekih prava nemoćni smo bez angažmana ljudi iz zajednice. Interes djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi te odraslih osoba čije socijalno i zdravstveno stanje zahtjeva zbrinjavanje putem socijalne usluge smještaja, nije njihov smještaj u ustanovama (koje su i ovako prekapacitirane) već suživot u kvalitetnim, toplim udomiteljskim obiteljima gdje će razvijati svoje potencijale te imati sigurnost obiteljskog doma.
Naša županija godinama je slovila kao vodeća u zbrinjavanju djece i odraslih osoba u udomiteljskim obiteljima. S vremenom taj interes građana se smanjuje, sve manji broj obitelji se odlučuje na bavljenje udomiteljstvom, a što ne znati da potreba za zbrinjavanjem potrebitih ne postoji ili se smanjuje, štoviše, potrebe su sve veće. Mi kao ustanova zalažemo se da naši korisnici ostaju u našoj lokalnoj zajednici, sa poznatim ljudima, poznatom mentalitetu i sredini koja će biti podržavajući za njih, a u tome je potrebna i Vaša pomoć. Napominjemo, da osim moralne i humanitarne komponente udomiteljstvo pruža i financijsku mogućnost ostvarivanja dodatnih novčanih sredstava za obitelj udomitelja. Odlukom o visini opskrbnine za potrebe korisnika (,,Narodne novine” broj: 27/2022) i Odlukom o visini naknade za rad udomitelja (,,Narodne novine” broj: 27/2022) došlo je do značajnog povećanja novčanog iznosa naknada za rad udomitelja te opskrbnina za korisnike. Također, za nezaposlene osobe postoji mogućnost bavljenja udomiteljstvom kao zanimanjem, gdje osoba uz mjesečnu naknadu za rad udomitelja u iznosu od 4.000,00 kuna ima plačene i doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te uz navedeno dodatno prima opskrbninu za svakog smještenog korisnika. Pojednostavljeno na primjeru udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje za četiri smještena odrasla korisnika može ostvariti primitak od minimalno 14.000,00 kuna mjesečno.

Kako ne smijemo i ne želimo odustati od najranjivijih skupina društva, no ne možemo bez pomoći svih članova naše zajednice, molimo Vas za pomoć kod traženja novih udomiteljskih obitelji. Još želimo nadodati da ukoliko postoji interes stojimo na raspolaganju oko održavanja predavanja, okruglih stolova i ostalog po potrebi kako bi se udomiteljstvo približilo što većem broju ljudi.

Molimo Vas da sa ovim sadrzajem upoznate što veći broj ljudi (putem maila, web stranica, viber grupe, WhatsApp grupe, oglasne ploće…), kako bi nam se javilo što više.

Naš kontakt je: korisnik037@SOCSKRB.HR ili tel. 410-608 – tim za udomiteljstvo.