Nova arheološka istraživanja na prostoru Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 8.8.2022. Novosti

Nova arheološka istraživanja na prostoru Općine Koprivnički Ivanec

U ponedjeljak 18. srpnja 2022. godine, Muzej grada Koprivnice započeo je novo arheološko istraživanje usmjereno na istraživanje antičkog i kasnoantičkog razdoblja na prostoru Podravine. Radi se o probnom arheološkom istraživanju lokaliteta Log 1  koje se u naredna dva tjedna odvijalo na prostoru Općine Koprivnički Ivanec.

Lokalitet Log 1 je višeslojno naselje na kojem su tijekom dosadašnjih terenskih pregleda utvrđeni nalazi iz srednjeg brončanog doba (Licenska kultura), mlađeg željeznog doba i (kasne)antike.

Cilj ovog istraživanja jest utvrđivanje kontinuiteta naseljavanja položaja tijekom (kasno)antičkog razdoblja, tj. definirati do kada je naselje funkcioniralo. Razlog tome jest rasvjetljivanje nepoznanice što se događa s antičkim naseljima tijekom 4. / početka 5. stoljeća, tj. zašto većina njih u to vrijeme prestaje funkcionirati. Iz navedenog će se razlog tijekom istraživanja otvoriti manja sonda na unaprijed definiranom prostoru na kojem su ranije, tijekom terenskih pregleda, prikupljeni indikativni, tj. dijagnostički ulomci keramike. Nadalje, budući da je repertoar lokalnih (kasno)antičkih nalaza, posebice keramičkih, gotovo nepoznat na prostoru Podravine, ovim se istraživanjima ujedno želi prikupiti keramička građa temeljem koje će se moći definirati njene tipološke i morfološke karakteristike.

Istraživanje je sufinancirano sredstvima Općine Koprivnički Ivanec i Muzeja grada Koprivnice, a  predviđeni završetak radova je 28. srpnja 2022. godine. Po završetku terenskih radova započet će preliminarna obrada prikupljenih nalaza, te izrada Izviješća o provedenim istraživanjima.