Natječaj za dodjelu studentskih kredita

Objavljeno, 10.10.2012. Novosti

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec od 27. rujna 2012. godine Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec raspisuje NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec

u akademskoj godini 2012/2013.

I.

Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.

II.

Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 10 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.

III.

Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,

 • prihod po članu domaćinstva,

 • nadareni studenti.

IV.

Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2012/2013. iznosi 500,00 kuna mjesečno.

V.

Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2012. godine.

VI.

Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente:

 1. domovnicu (preslika)

 2. potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2012/2013.,

 3. studenti koji upisuju prvu godinu studija:

 • svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)

 • svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)

Ostali studenti:

 • prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,

 1. potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),

 2. dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,

 3. potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,

 4. izjava o broju članova domaćinstva,

 5. ostalo:

 • student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,

 • dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,

 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,

 • dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.

VII.

Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu:

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Matije Gupca 12

48314 Koprivnički Ivanec

s naznakom: “Za studentski kredit”

Ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.