Nakon niza godina i izgubljenih sudskih tužbi, počela naplata naknade za zbrinjavanje otpada dovezenog na odlagalište otpada Piškornica

Objavljeno, 21.7.2021. Novosti

Temeljem raznih netočnih natpisa po društvenim mrežama od strane općinskog vijećnika DHSS-a, dajemo sljedeće priopćenje javnosti, a vezano uz dugo očekivani početak naplate naknade za zbrinjavanje otpada dovezenog na odlagalište otpada Piškornica, kao i scan sklopljenog Ugovora.

Općina Koprivnički Ivanec sklopila je sa Gradom Varaždinom dana 25. lipnja 2021. godine Ugovor o uređenju međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada dovezenog na odlagalište otpada Piškornica.

Poduzeće “Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.” koja upravlja sa odlagalištem otpada Piškornica, zaprimilo je 300 tona otpada na odlagalištu Piškornica od Grada Varaždina, a na temelju međusobnog dogovora između Grada Varaždina i Grada Koprivnice. Naime, radi se o interventnom rješenju o zbrinjavanju samo navedenih 300 tona otpada, a koje je Grad Varaždin morao hitno zbrinuti jer mu je prijetilo zatvaranje Pretovarne stanice zbog nagomilanih količina nezbrinutog otpada. Grad Varaždin je postigao dogovor sa Gradom Koprivnica, prema kojemu se Grad Koprivnica odrekao svoje količine od 300 tona otpada koju ima ugovorenu sa poduzećem “Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.”, u ime Grada Varaždina.

Dakle, bitno je napomenuti da na samo odlagalište nisu stigle nikakve dodatne količine otpada, nego se radi o količinama otpada koje bi svejedno tokom godine bile dovezene na samo odlagalište, temeljem ranije sklopljenih ugovora. A isto tako je bitno napomenuti da dovezeni otpad nema nikakve veza sa “varaždinskim balama”, nego se radi o otpadu prikupljenom na području Grada Varaždina, a koji se gomilao na njihovoj Pretovarnoj stanici.

Temeljem svega navedenog, Općina Koprivnički Ivanec uspjela je (nakon niza sudskih postupaka pokrenutih od strane bivšeg načelnika, a od kojih je većina već izgubljena) od Grada Varaždina, kao obveznika plaćanja, naplatiti naknadu za zbrinjavanje spomenutog otpada. Naknada je naplaćena po važećem cjeniku poduzeća “Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.” od 460,00 kn po toni dovezenog otpada, i to u iznosu od 30%, a što ukupno ispada 41.400,00 kn.

Grad Varaždin – ugovor