Nadmetanje za nabavu radova za izgradnju distributivne kabelske kanalizacije poslovne zone Koprivnički Ivanec – I faza

Objavljeno, 30.9.2011. Novosti

Dokumentacija za nadmetanje za nabavu radova za izgradnju distributivne kabelske kanalizacije poslovne zone Koprivnički Ivanec – I faza
Javno nadmetanje:
N-16-M-137390-260911
objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
28. rujna 2011.
Datoteke možete preuzeti u sekciji “JAVNO NADMETANJE” (na izborniku s lijeve strane).