Mjere zaštite od zaraze COVID-19+ s ciljem informiranja javnosti i sprječavanja širenja bolesti

Objavljeno, 6.3.2020. Novosti

Mjere zaštite od zaraze COVID-19+ s ciljem informiranja javnosti i sprječavanja širenja bolesti

U nastavku je poveznica na priopćenje sa sjednice Stožera civilne zaštite, a vezano za informiranje javnosti i sprječavanje širenja bolesti uzrokovanih COVID-19+ virusom:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-5-ozujka-2020/2227

 

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19

Pranje_ruku_