Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 19.6.2017. Novosti

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Danas, 19. lipnja 2017. godine, s početkom u 9h, u zgradi Općine Koprivnički Ivanec održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec. Konstituiranju je prisustvovao ovlaštenik Predstojnice Ureda državne uprave, g. Damir Hudelist, načelnik općine g. Mario Švegović, zamjenica načelnika gđa. Ivana Čoklica, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela. Sukladno rezultatima izbora i odlukama političkih stranaka, kao novi članovi Općinskog vijeća izabrani su:

 1. Ružica Blažević (HSS)
 2. Ivana Tubanović (HSS)
 3. Damir Vrban (HSS)
 4. Aleksandar Potroško (HSS)
 5. Barbara Kovač (HDZ)
 6. Mihael Sremec (HDZ)
 7. Kristijan Prašnički (HDZ)
 8. Kristina Furkes (MREŽA)
 9. Ivica Petričević (MREŽA)
 10. Ivica Salajec (MREŽA)
 11. Rade Prosenjak (SDP – HNS)

Sukladno odluci novoizabranih članova Općinskog vijeća, za Predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mihael Sremec (HDZ), a za potpredsjednike Ružica Blažević (HSS) i Rade Prosenjak (SDP).