Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2023./2024.

Objavljeno, 17.11.2023. Novosti

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 20/23) općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec 17. studenog 2023. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec

u akademskoj godini 2023./2024.

I.

            Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.

II.

            Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 15 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.

III.

            Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:

uspjeh u prethodnom obrazovanju,

prihod po članu domaćinstva,

nadareni studenti.

IV.

            Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 100,00 eura mjesečno.

V.

            Ovaj natječaj otvoren je do 04. prosinca 2023. godine.

VI.

            Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente:

životopis učenika (studenta),

potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2023./2024.

studenti koji upisuju prvu godinu studija:

svjedodžbu o završnom radu (preslika)

svjedodžbu o završenom IV. razredu (preslika)

svjedodžbu o državnoj maturi (preslika)

potvrdu o položenim ispitima državne mature (preslika)

ostali studenti:

prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,

potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),

dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,

potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (iz Porezne uprave)

potvrdu o plaćenim svim dospjelim obvezama prema Proračunu Općine od strane svih članova kućanstva u kojem student živi (preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine),

ostalo:

student osoba s invaliditetom – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,

dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,

dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,

dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,

dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.

VII.

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte: opcina@koprivnicki-ivanec.hr

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: podrska@som-system.com

                                                              Općinski načelnik:

                                                                 Općine Koprivnički Ivanec

                                                                    Zoran Vrabelj, mag.oec., v.r.