Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Objavljeno, 28.3.2018. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec je zajedno sa Gradom Koprivnica i još osam drugih općina iz područja Koprivničko – križevačke županije uspješno kandidirala projekt “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!” na otvoreni Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Nositelj projekta je Grad Koprivnica, a uz Općinu Koprivnički Ivanec, ostali partneri su i Općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac.

Putem ovog projekta sufinancirati će se nabava letaka i plakata za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje, održavanje javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, održavanje radionica za djecu, te kostimiranih igrokaza i predstava za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, nabava edukativnih slikovnica, igra i/ili bojanka za djecu, te nabava računalne igre za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom.

Ukupna vrijednost navedenih izobrazno – informativnih aktivnosti za područje Općine Koprivnički Ivanec je 30.460,00 kn, a program se u 85%-tnom iznosu financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, a ostatak od 15% financirati će se iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec.