Istina o potpisanim ugovorima o uređenju međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada na odlagalištu otpada Piškornica

Objavljeno, 29.7.2021. Novosti

Još 2017. godine bivši je načelnik naše općine potpisao Ugovore o uređenju međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada, a koji su u ono vrijeme poslani svim gradovima i općinama koje se nalaze na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, koja su u obuhvatu budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

Od svih ugovora koje je potpisao i poslao (a ima ih poprilično), od druge se strane potpisani vratio samo jedan, i to od Općine Petrovsko koja se nalazi u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Taj isti bivši općinski načelnik danas na društvenim mrežama proziva sadašnjeg općinskog načelnika da je ovaj potpisao protuzakoniti ugovor sa Gradom Varaždinom o uređenju međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada, jer, po njegovim riječima, sadašnji načelnik nije dobro proučio gradivo.

Ugovor koji je bivši načelnik potpisao sa Općinom Petrovsko i Ugovor koji je sadašnji načelnik potpisao sa Gradom Varaždinom su veoma slični, ako ne i isti (oba ugovora u nastavku).

Ukoliko bivši načelnik tvrdi da je Ugovor potpisan sa Gradom Varaždinom protuzakoniti, to znači da je on sam 2017. godine bio u kaznenom prekršaju i potpisao isto tako protuzakoniti ugovor. I to ne jedan, nego nekoliko desetaka takvih ugovora.

Toliko o tome što bivši načelnik svojim besmislenim prozivanjima i manipuliranjima javnosti želi postići.

Isto kao i bivši načelnik, pozivamo nadležne službe da rade svoj posao, a bivšeg načelnika da prestane svojim neutemeljenim objavama širiti dezinformacije i obmanjivati javnost.

Općina Petrovsko – Ugovor o plaćanju naknade za zbrinjavanje otpada

Grad Varaždin – Ugovor o plaćanju naknade za zbrinjavanje otpada