Imenovani mrtvozornici za područje Koprivničko – križevačke županije

Objavljeno, 24.3.2021. Novosti

U nastavku objavljujemo Odluku o mrtvozorstvu, te popis imenovanih mrtvozornika za područje županije sa brojevima njihovih telefona, a koju je donijela Županijska skupština Koprivničko – križevačke županije na sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine.

Odluka o mrtvozorstvu

Popis mrtvozornika po Odluci s brojevima telefona