III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 8.7.2010. Novosti

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec, provest će se u razdoblju od 15.7. 2010.- 15.8.2010.

Pravo na sudjelovanje u prethodnoj raspravi imaju isključivo nadležna tijela i osobe iz. čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga, dostavom pisanih mišljenja, smjernica i preporuka o ciljevima i mogućim rješenjima u obuhvatu plana, na adresu Općine Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12.

Rasprava će se održati 15. srpnja 2010. (četvrtak) u 10.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12.

Materijali će tijekom rasprave biti objavljeni i na web stranici Općine Koprivnički Ivanec( www.koprivnicki-ivanec.hr ) i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije  (www.prostorno-kkz.hr )

NOSITELJ IZRADE
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC