GOVOR NAČELNIKA NA SVEČANOJ SJEDNICI

Objavljeno, 26.6.2011. Novosti

GOVOR NAČELNIKA NA SVEČANOJ SJEDNICI

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni moji sumještani,
Osobita mi je čast i zadovoljstvo što Vas mogu s veseljem pozdraviti povodom obilježavanja Dana općine Koprivnički Ivanec i blagdana zaštitnika naše župe Sv. Ivana Krstitelja.  Svaka proslava prije svega nameće obaveze koje ova općinska uprava nastoji ostvariti, pa je sasvim logično da se napravi svojevrsna bilanca proteklog razdoblja, da se nabroji barem dio onog što je učinjeno, što se čini, ili se misli učiniti služeći našim mještanima. Ovo je prilika da se obratimo javnosti, te da se ukratko osvrnemo na sve što je učinjeno u proteklih  godinu dana za napredak naše općine.         Predlažem da zajedno prošećemo općinom kako bismo se prisjetili.  U prošlogodišnjem izvješću konstatirao sam da općina, s obzirom na broj registriranih poduzetnika i gospodarske aktivnosti, na području općine ima mali gospodarski potencijal, ali i da smo jedna od općina u Republici Hrvatskoj pred kojom je svjetlija budućnost i koja ima perspektivu svekolikog razvoja, kako gospodarskog, tako i socijalnog, demografskog…  Razvojni optimizam općine temeljimo prije svega na implementaciji Poslovne zone Koprivnički Ivanec, gdje općina ima jasnu viziju, ciljeve i zadatke.  Tada smo govorili o projektima koji su fazi sređivanja imovinsko-pravnih poslova, izradi projektne dokumentacije za infrastrukturu u Poslovnoj zoni, ishođenju dozvola za građenje…  Ove godine otišli smo korak dalje i krenuli u izvođenje radova na gradnji komunalne infrastrukture. 
Drugim riječima, završili smo izradu projektne dokumentacije i dobili potrebne dozvole kako bismo ove godine započeli izgradnju objekata komunalne infrastrukture na prvoj fazi Poslovne zone površine 32 ha, raspisali natječaje za prodaju zemljišta i mogli prihvatiti prve investitore koji bi počeli ulagati u izgradnju proizvodnih kapaciteta.
 
Upravo tu fazu projekta sada provodimo.
 
Tako je općina provela javni natječaj i  ugovorila izgradnju prometnice, vodovoda, kanalizacije i oborinsku odvodnju, te nastavila rješavati papire i dozvole za ostatak infrastrukture. Vrijednost ugovorenih radova koji se trenutno izvode iznosi preko 5 milijuna kuna. A ukupna vrijednost infrastrukture iznosi oko 12 milijuna kuna. Moram ponovo reći da ovu investiciju zajednički financiraju RH sa 6 milijuna kuna, općina sa 4,8 milijuna kuna i županija sa 1,2 milijuna kuna.
 
Raspisali smo javni natječaj za prodaju zemlje i očekujemo ponude investitora za kupovinu zemlje. Mogu vam reći da  zainteresiranih ima i da će oni svojim  ulaganjima sigurno doprinijeti gospodarskom razvitku općine.
 
Dakle, u samo dvije godine intenzivnog rada na realizaciji zone, imamo priliku da investicijama koje  se mjere u desecima milijuna eura,  poboljšamo svoj gospodarski i materijalni status, te da iz općine niske gospodarske razvijenosti krenemo prema općinama s jačim gospodarskim potencijalom.
 
No, na tome nismo stali. I dalje nastavljamo raditi na sređivanju vlasničkih odnosa  na ostatku zone, kako bismo kroz narednih nekoliko godina cijelu zonu stavili u funkciju. U njezinoj punoj veličini od 220 hektara.
 
RCGO „Piškornica“ je slijedeći važan gospodarski projekt posebne važnosti za općinu. On je isto tako od posebne važnosti i za sjeverozapadnu regiju, kao i od strateškog značaja za cijelu Republiku Hrvatsku. Ovaj projekt mora zadovoljiti sve ekološke standarde zaštite okoliša EU jer se radi  o djelatnosti zbrinjavanja otpada, a  projekt će se većim dijelom financirati sredstvima fondova EU. Vrijednost projekta je oko 500 milijuna kuna.
 
Sva medijska naklapanja vezana uz ovaj projekt su plod nečijeg nezadovoljstva zbog toga što ne upravljaju ovim projektom, ili su pak u pitanju povrijeđene taštine pojedinaca koji su morali odstupiti s projekta jer ga nisu vodili kako treba.
Poštovane dame i gospodo, možemo reći da smo mi općina kontinuiteta s jasnom vizijom jačanja gospodarske osnove.  
Planirani proračun za 2011. godinu iznosi približno 23 miliona kuna i raspoređen je tako da se troši, između ostalog, i  na zadovoljenje potreba u školstvu, predškolskom odgoju, športu, kulturi, komunalnim djelatnostima…
Prije svega željeli smo našoj djeci polaznicima škole u Koprivničkom Ivancu osigurati siguran krov nad glavom pa smo tako sanirali krovište škole i spriječili njegovo daljnje propadanje. Vrijednost radova je bila oko 85.000 kuna.
Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti, dragi moji, da je konačno, na našu inicijativu, na sjednici Vlade RH donijeta odluka o novoj  mreži osnovnih škola i da su naše škole u Kunovcu i Ivancu u skoroj budućnosti obuhvaćene u  jedinstvenu matičnu školu, a što nam otvara mogućnosti u planiranju gradnje nove škole, za što smo već pripremili prostorno- plansku dokumentaciju.  
U komunalnom sustavu značajnu pažnju posvetili smo održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih putova. Poboljšali smo stanje putova u dužini  od oko 10 kilometara.
U zajedničkoj suradnji sa Županijskom upravom za  ceste asfaltirali smo cestu kroz naselje Pustakovec dužine 900 metara i uredili bankine. Vrijednost ovih radova je oko 600 tisuća kuna.
 
Nadalje, iskopani su cestovni kanali i uređene ceste na dionici županijskih cesta Kunovec – Kunovec breg, Kunovec – Pustakovec, Botinovec – Grbaševac… oko  8 km dužine.
Takvom dinamikom i suradnjom sa ŽUC-om planiramo nastaviti poboljšavati cestovnu infrastrukturu i iduće, 2012. godine, te je u planu asfaltiranje ceste Kunovec –Kunovec breg i Botinovec – Grbaševac
 
U održavanju kanalske mreže u suradnji s Hrvatskim vodama na području općine prokopano je i pročišćeno preko 5 km  kanala III reda.
 
Zbog prokišnjavanja zamijenili smo pokrov na mrtvačnici postavljanjem crijepa. Vrijednost radova je oko 85 tisuća kuna.
 
S posebnim zadovoljstvo mogu reći da smo određenim iznosom financijski pomogli svakog učenika područne škole Kunovec kad su putovali na izlete. Osim toga djeca su se iskazala i u ekološkoj akciji zaštite okoliša skupljanjem materijala za reciklažu.
 
Bravo za učenike i učitelje!
 
U svakom naselju općine postavljena su igračke za zabavu i razonodu naših najmlađih žitelja.
 
Od projekata komunalne infrastrukture koje ćemo u bližoj budućnosti početi realizirati su postavljanje ograde oko groblja u Kunovcu i Ivancu  i, izgradnja pješačko-biciklističke staze u Koprivničkoj ulici.
 
O tome ću izvješće, ako Bog da, podnositi iduće godine.
 
Žao mi je što projekt biciklističko-pješačke staze ide možda neočekivano dugo, a razlog je nerazumijevanje i izostanak suradnje pojedinaca u rješavanju projektne dokumentacije.
 
Kontinuitet u radu općine dokazujemo i time što smo pokrenuli izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ivanca do Botinovca, čime bismo povećali prometnu sigurnost pješaka i biciklista. Nadam se da će nam vlasnici parcela kroz koje će prolaziti staza dozvoliti gradnju i time doprinijeti da se projekt brže realizira.
 
Jedan od veoma važnih projekata koji nas čeka narednih nekoliko godina jest katastarska izmjera općine, nakon čega će se katastarski i gruntovno riješiti pitanja svih nesređenih stanja i time povećati mogućnosti prometa nekretnina, jačanja poduzetništva i povećanja vrijednosti nekretnina.
 
Procjena vrijednosti ovoga projekta je nekoliko milijuna kuna.
 
Za potrebe vatrogastva, podizanje standarda zaštite i spašavanja, općina je nabavila vatrogasno vozilo DVD-u Koprivnički Ivanec. Vrijednost vozila je 60 tisuća kuna. Upravo smo ga i službeno, prije ove sjednice, predali na korištenje DVD-u Koprivnički Ivanec.
 
To isto moramo učiniti i za DVD Kunovec.

Dame i gospodo!
Općina Koprivnički Ivanec nastoji graditi svoju budućnost u duhu bogate tradicije, a istovremeno odgovoriti svim zahtjevima modernog doba. Uvjereni smo da to dobro činimo, na zadovoljstvo naših mještana, a u pogledu prilagodbe općine izazovima budućnosti, težište stavljamo na jačanje gospodarske osnove, jačanje financijske snage proračuna, na podizanje društvenog standarda i uređivanje općine, rješavanje prometnih problema, očuvanje kulturne baštine, održivi razvoj i, naravno, zaštitu okoliša.   

Ostvarenja o kojima sam govorio, kao i sva ona koja nas očekuju, ne bi bila realizirana bez potpore i suradnje s Koprivničko-križevačkom županijom, Uredom državne uprave Koprivničko-križevačke županije, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama, kolegicama i kolega iz drugih općina i gradova, tvrtkama i trgovačkim društvima koja su radila na pojedinim projektima… Stoga upućujem zahvalu svima onima koji su svojim zalaganjem i radom pomogli realizaciji naših ciljeva i zadataka.
 
Veliko hvala našim mještanima na podršci, razumijevanju i sugestijama, vijećnicima Općinskog vijeća koji su donosili odluke za dobrobit i napredak općine, službenicima općine koji su svojim zalaganjem, iako malobrojni, doprinijeli realizaciji navedenih projekata.
 
Posebno hvala potpredsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Josipu Friščiću na potpori i razumijevanju.

Dame i gospodo, u rješavanju strateško važnih projekata za sigurnost i opstojnost općine došli smo daleko. Ali toliko je još toga potrebno učiniti.                     
Ovo je naše vrijeme, vrijeme otvaranja vrata za dobru budućnost naše djece; vrijeme za učvršćivanje prosperiteta. Zato, kada se sretnemo s onima koji sumnjaju  i onima koji pod svaku cijenu žele onemogućiti naš razvoj, vjerujte mi, znati ćemo im odgovoriti! Reći ćemo im: „Gospodo, otvoreni smo za suradnju sa svima dobronamjernim ljudima kojima je čovjek na prvome mjestu, ali mi ćemo, s vama ili bez vas, ostvariti naše zamisli. Mi to možemo naprosto – možemo!                     

Dragi moji sumještani, sretan vam Dan općine i blagdan župe Sv. Ivana Krstitelja, Ivankama i Ivanima čestitam imendan.

Hvala Vam lijepa!
Živjeli!