Asfaltiranje uličnih odvojaka u naselju Pustakovec

Objavljeno, 9.11.2020. Novosti

Asfaltiranje uličnih odvojaka u naselju Pustakovec

Općina Koprivnički Ivanec ove godine ulaže značajna sredstva u asfaltiranje i sanaciju prometnica koje se nalaze u njezinom vlasništvu i to na području svih naselja u njezinom sastavu. Tako je nedavno izvršeno asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Pustakovec – uličnog odvojka na k.č.br. 93, k.o. Kunovec, kod kućnih brojeva 30, 30A, 32, 34, 36, 40, 42, 46 i 48, te asfaltiranje uličnog odvojka na k.č.br. 247, k.o. Kunovec, kod kućnog broja 2.

Predmetne je radove izvodilo poduzeće “Koming d.o.o.” iz Koprivnice, u sklopu Ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec od 2020. godine do kraja 2023. godine, a ukupna vrijednost predmetnih radova iznosila je 61.213,39 kn s PDV-om.

Izvođenjem ovih radova još je više povećana sigurnost svih sudionika u prometu u naselju Pustakovec.