12. sjednica Upravnog odbora LAG-a „PODRAVINA“

Objavljeno, 27.11.2013. Novosti

12. sjednica Upravnog odbora LAG-a „PODRAVINA“

U četvrtak, 21. studenog 2013. godine, održana je 12. sjednica Upravnog odbora LAG-a „PODRAVINA“  u prostorijama Općine Novigrad Podravski. Na sjednici su, osim članova Upravnog odbora, sudjelovali gradonačelnik Grada Đurđevca i načelnici općina koje su članovi LAG-a. Točke dnevnog reda su uključivale donošenje odluka o izdavanju pisama preporuke za Osatina grupu i Novu Naturu, prihvaćanje dvoje novih članova, predstavnika javnog sektora, Ane Fonjak, zamjenice načelnika Općine Drnje, i Mirka Paše, zamjenika načelnika Općine Molve.
Osnovni razlog sazivanja proširenog sastava Upravnog odbora je nalaženje rješenja i mogućnosti za predfinanciranje aktivnosti LAG-a „PODRAVINA“. Naime, poznato je da je LAG „PODRAVINA“ postao ugovoreni LAG te je na taj način stekao pravo povlačenja sredstava iz IPARD programa, Mjere 202 u iznosu od 900.000,00 kuna u dvije godine koliko program traje. Problem je u tome što računi moraju biti plaćeni kako bi se sredstva vratila LAG-u. LAG mora sredstva namjenski trošiti poštivajući LEADER pristup i to za provođenje strategije i animiranje stanovnika sa područja LAG-a i o tome izvještavati ugovorno tijelo (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) .Budući da članarine ne osiguravaju dovoljan iznos sredstava koja bi omogućila predfinanciranje aktivnosti i trošenje ugovorenih 450.000,00 kuna godišnje, tražilo se rješenje kako osigurati spomenuta sredstva. Prijedloga nije nedostajalo te je kao mogućnost predfinanciranja predložena izmjena obračuna članarina sukladno visini proračunskih sredstava jedinica lokalne samouprave, ali i traženje rješenja u dobivanju jamstva gospodarskog i/ili civilnog sektora za osiguranje kreditnih sredstava poslovnih banaka. Zaključak ovog važnog sastanka je da je LAG važan dionik na području Podravine te da je neophodno osigurati sredstva i na taj način pridonijeti razvoju LAG područja.