Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu

16.06.2016.

1. JAVNI NATJEČAJ – Sport i tehnička kultura 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE -Sport i tehnička kultura 3. Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave – Sport i tehnička kultura 4. Obrazac 2 – Obrazac proracuna programa projekta – Sport i tehnička kultura 5. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Sport i tehnička kultura […]