Lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta tokom cijele 2020. godine

Objavljeno, 9.1.2020.

Raspored prikupljanja komunalnog otpada, te lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta