Provedba dopunske izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike – profesionalne korisnike

Objavljeno, 7.2.2020.

U subotu, 15. veljače 2020. godine s početkom u 16:00 sati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu održati će se dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike – profesionalne korisnike.

Izobrazba se odnosi na sve one koji su već položili predmetnu izobrazbu, a kojima se istječe iskaznica za sigurno rukovanje i primjenu pesticida tijekom 2020. godine.

Polaznici su sa sobom na izobrazbu dužni donijeti kopiju osobne iskaznice i iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida, te dokaz o uplati kotizacije u iznosu od 200,00 kn, a prema uputama u privitku ove obavijesti.

Obavijest o provedbi dopunske izobrazbe o održivoj uporabi pesticida