Prijava za odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 23.5.2022.

Odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Ivanec biti će 1. lipnja 2022. godine. Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili poštom uz obračun odvoza otpada. Prijavnicu možete preuzeti i na internetskoj stranici Komunalca (https://komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/), a potrebno ju je predati najkasnije do 25. svibnja 2022. godine (tjedan dana prije odvoza).

 

Prijavnica – glomazni otpad