Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini – sufinanciranje dopunske izobrazbe o održivoj uporabi pesticida

Objavljeno, 6.11.2020.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec, potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu : potpora) u poljoprivredi za mještane Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini za sljedeća ulaganja:

Mjera 1. Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike

2. KORISNICI POTPORA

Potpora će se odobriti korisniku za pohađanje dopunske izobrazbe u cilju produženja roka valjanosti iskaznica za narednih 5 godina. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50%, ali ne više od 100,00 kn od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja.

Uvjeti za dodjelu potpore su navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno osmogodišnje obrazovanje.

3.  POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • zahtjev za povrat novčanih sredstava,
  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida,
  • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva),
  • kopija žiro-računa polaznika izobrazbe.

4. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može podići u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, a ispunjeni zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. Zahtjevi podneseni izvan predmetnog roka neće se uvažiti.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu