ŽIOVOT I OBIČAJI U ŽUPI KOPRIVNIČKI IVANEC

Objavljeno, 25.6.2011. Novosti

ŽIOVOT I OBIČAJI U ŽUPI KOPRIVNIČKI IVANEC

Nova knjiga

Ružica Medvarić-Bračko:

“ŽIVOT I OBIČAJI U ŽUPI KOPRIVNIČKI IVANEC“

Knjiga „Život i običaji u župi Koprivnički Ivanec“, danas koprivničke profesorice u Obrtničkoj školi, vrijedan je doprinos poznavanju narodne kulturne baštine našega kraja. Kako je gospođa Ružica Medvarić-Bračkom po prvotnom svojem obrazovanju inženjerka prehrambene tehnologije, njezin pristup opsežnom poslu što ga je obavila, bio je temeljit i znanstven, kako to već pravila struke nalažu. Stoga se iz sadržaja knjige nazire i sam put kako se do krajnjeg proizvoda došlo. On nije bio ni malo lagan, a ni kratak. Autorica je metodom intervjua vremešnih ljudi istraživala na terenu, proučavala radove mnogih autora koji su se bavili istim ili sličnim temama, uspoređivala, provjeravala… Rezultat je vrijedan svakog divljenja. Iz njezine knjige žitelji ovog dijela Podravine, a napose oni s područja današnje Općine Koprivnički Ivanec, saznati će mnogo o svojoj povijesti, ali i o svojoj sadašnjosti, pa i o sebi samima, što proističe iz tradicije naših predaka. Toliko je raznorodnih tema kojima se autorica bavi da bi nam oduzelo previše prostora kad bismo ih samo pobrojali. Od opće povijesti kraja, crkvene povijesti, preko najraznovrsnijih običaja na našem selu druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća, pa do sasvim konkretnih načina obavljanja pojedinih seljačkih poslova kroz cijelu godinu. Zanimljivo i respektabilno. Vrijedilo bi navesti i citat iz predgovora što ga je napisala prof. Nada Matijaško. Ona piše: „“Život i običaji u župi Koprivnički Ivanec“ Ružice Medvarić-Bračko rezultat je autoričine životne filozofije temeljene na vrijednostima kao što su radišnost, poštenje, tolerancija, empatija i brižan odnos prema biljnom i životinjskom svijetu. Autorica zavičaj osjeća kao bitnu odrednicu vlastitog identiteta i nuka nas da se zapitamo, trebamo li od zavičaja (bez obzira da li je to rodni kraj ili naprosto naše životno okruženje), od njegovih ljudi i prirodnih resursa koji su nas odgojili i othranili, samo uzimati, grabiti, ili mu trebamo nešto zauzvrat i dati.“ Treba napomenuti da je vrijedan dio knjige i prilog prof. biologije Barice Hadun „Biljni svijet naših polja, livada i šuma“ u kojem autorica navodi narodne nazive i latinska imena mnogobrojnih biljnih vrsta što nastavaju naš zavičaj. Isto tako, autorica Ružica Medvarić-Bračko prikupila je cijeli niz zanimljivih starih fotografija koje dosad nismo imali priliku vidjeti. Ova knjiga siguran sam može biti dobra osnova za buduća istraživanja i objavljivanja radova na ovom dijelu Koprivničko-križevačke županije.

Vjekoslav Prvčić