“Želim znati kako imati”

Objavljeno, 23.1.2019. Novosti

“Želim znati kako imati”

22.01.2019. održana je početna tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen projekt  Želim znati kako imati. Odobren je na Natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.

Direktni korisnici su učenici osnovne škole od 5.-8. razreda,OŠ Koprivnički Ivanec u ukupno 75 učenika, članovi udruge prijavitelja (mladi do i iznad 30 godina s teškoćama) ukupno 10, vijećnici Općine Koprivnički Ivanec, ukupno 11;

GLAVNI CILJ: edukacija djece osnovnoškolskog uzrasta o aktivnom građanstvu, mijenjanje svijesti, tolerancija za različitost, promicanje socijalne uključenosti, razvijanje svijesti o odgovornom gospodarenju društvenim i prirodnim resursima, razvijanje kritičke medijske pismenosti.

SPECIFIČNI CILJ: proširivanje znanja i sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti,stvaranje uvjete za društvo jednakih mogućnosti za sve, pravo na život u zajednici s pravima i obavezama,poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike, te informacijskih i komunikacijskih znanosti. AKTIVNOSTI: radionice (edukativne,kreativne,digitalna),edukacije i studijski posjet (uvid u primjer dobre osnovnoškolske poduzetničke prakse), simulirana sjednica županijske skupštine, aktualni sat s vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec, izložbeni štandovi, info točka, e-vjesnik, radio emisije.

OČEKIVANI REZULTATI: korisnici će dobiti informacije o poboljšanju kvalitete života, unaprjeđenju životnih vještina, stvaralaštva i poduzetničkih vještina od kompetentnih stručnjaka. Steći će nova znanja i vještine, komunicirati na materinskom jeziku, vježbati javni nastup, razvijat će kompetencije i postupke za cjeloživotno obrazovanje, stjecati matematičke i tehnološke (digitalne) kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, raditi u grupama i timovima, prepoznavat će vlastite sposobnosti, mogućnosti i postignuća. Sukladno razvoju građanskih vrijednosti i stavova, imat će osjećaj solidarnosti prema socijalno isključenima u školi, lokalnoj zajednici. Osvijestit će se vlastita inicijativnost i poduzetnost, povećati razina informiranosti i osviještenosti učenika i mladih sa i bez teškoća o  aktivnom građanstvu i potrebama osoba s invaliditetom. Pratneri: Koprivničko-križevačka županija; OŠ Koprivnički Ivanec i Općina Koprivnički Ivanec. Projekt se provodi od 01. listopada 2018. a završava 31. kolovoza 2019.