Završna tiskovna konferencija projekta Nađi razliku…koje nema

Objavljeno, 20.8.2014. Novosti

Završna tiskovna konferencija projekta Nađi razliku…koje nema

Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice u četvrtak, 14.8. 2014. u prostorijama COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica, održala je završnu tiskovnu konferenciju projekta „Nađi razliku…koje nema“. Predstavljeni su rezultati projekta. Projekt se provodio 01.10.2013. – 25.08.2014. u Koprivnici i Kunovcu.
Projekt je odobren na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013. / 2014. Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta. Odobreno je 100.000,00 kn. Partneri u projektu bili su Osnovna škola „Braća Radić“, Koprivnica – Područna škola Kunovec i  Općina Koprivnički Ivanec. Glavni cilj bio je stjecanje znanja i vještina u području ljudskih prava i demokratskoga građanstva;povećanje senzibilnosti prema osobama s invaliditetom kod učenika osnovno školskog uzrasta u Koprivnici.

Specifični cilj bio je proširiti znanja i sposobnosti učenika osnovno školskog uzrasta o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti,stvarati uvjete za društvo jednakih mogućnosti za sve,pravo na život u zajednici s pravima i obavezama, manju izloženost diskriminaciji i mogućem zlostavljanju,senzibilizirati lokalnu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom poticati socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Provedene su aktivnosti: radionice, E-BILTEN, Info štand, kulturno-umjetničke i literarno glazbene aktivnosti, jednodnevni seminar u Koprivnici; dvodnevni seminar u Zagrebu; edukativno putovanje; Okrugli stol; modna revija, radio emisije.Postignuti  rezultati: korisnici su dobili informacije o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu od kompetentnih stručnjaka. Stekli  su nova znanja i vještine, naučili osnove demokratskog građanskog odgoja.Povećali su se uvjeti za neovisno i samostalno življenje korisnika,viša razina informiranosti i osviještenosti 81 učenika o ljudskim pravima, demokratskom građanstvu i potrebama osoba s invaliditetom, viša razina senzibiliteta za različitost.