Zamijenjeno je krovište na objektu pored zgrade Osnovne škole u naselju Kunovec

Objavljeno, 23.9.2019. Novosti

Zamijenjeno je krovište na objektu pored zgrade Osnovne škole u naselju Kunovec

Prije samog početka nove školske godine Općina Koprivnički Ivanec uložila je 37.893,75 kuna sa PDV-om u zamjenu krovišta na objektu pored zgrade Osnovne škole u naselju Kunovec. Postojeće krovište je bilo staro i dotrajalo, te je njegovim dugogodišnjim neodržavanjem sve više prijetila opasnost od urušavanja. Zamjenom krovišta i postavom limenog krova, te rješavanjem odvodnje vode sa krovišta se postigla mogućnost daljnje uporabe objekta, ali se svakako doprinijelo i estetskom izgledu okoliša same škole. Radove na zamjeni krovišta izvodio je “Tesarski obrt Jagarinec” iz Gotalova.