UREĐENJE KANALSKE MREŽE

Objavljeno, 24.6.2011. Novosti

UREĐENJE KANALSKE MREŽE

Ove godine na području Općine Koprivnički Ivanec uređeno je oko pet tisuća metara većih kanala i oko 15 tisuća metarakanala manjeg profila. Može se slobodno reći da je kanalski sustav mnogo uređenije nego ranijih godina, a to će doprinijeti većoj sigurnosti naselja i polja oko tih naselja pred nailaskom eventualnih bujica. Dakako, samim tim, sigurniji je i stanovništvo općine.