Upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2017/18

Objavljeno, 3.4.2017. Novosti

Na temelju Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“  Drnje  Upravno vijeće vrtića raspisuje:

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/18

Zahtjevi za upis primat će se od 03.04.2017. do 14.04.2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Ivančica, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Koprivnički Ivanec za djecu od navršene jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

 • 10-satni redovni program

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić Drnje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 24.04.2017.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Ivančica, Koprivnička 27, 48 314 Koprivnički Ivanec.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefone 048 831 492 (uprava), 048 638 339 (vrtić) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA  ZA UPIS

 

 1. ZAHTJEV ZA UPIS ( preuzima se u vrtiću)
 2. Rodni list djeteta ili izvadak iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta
 4. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o statusu zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini; Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti; dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika
 6. PK kartica roditelja
 7. Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 8. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
 9. Sva ostala dokumentacija (potvrde i rješenja) kojom biste mogli ostvariti prednost u bodovanju prema kriterijima upisa npr.
 • Rodni listovi druge djece u obitelji (obitelji s troje i više djece)
 • Rješenje o stupnju invalidnosti ili liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
 • preporuka, nalaz ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
 • potvrda ili Rješenje Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da je dijete ili roditelj korisnik nekog socijalnog prava ili tretmana (korisnici pomoći, nadzor, status njegovatelja..)