Sigurnije škole i vrtići – komplet prve pomoći

Objavljeno, 29.3.2021. Novosti

Sigurnije škole i vrtići – komplet prve pomoći

U svrhu poticanja društava Crvenog križa na suradnju sa školama i vrtićima s područja djelovanja, te poticanja škola i vrtića na ostvarivanje prava na oznaku “Sigurna škola” i “Sigurni vrtić” , Hrvatski Crveni križ osigurao je komplete prve pomoći i informativne letke o projektu Sigurnije škole i vrtići. Komplet prve pomoći i informativni letak dobili su i svi područni objekti Dječjeg vrtića Vrapčić s područja Općina Gola, Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi.