Sanacija nerazvrstane ceste između naselja Botinovec i Grbaševec

Objavljeno, 16.1.2018. Novosti

Sanacija nerazvrstane ceste između naselja Botinovec i Grbaševec

Ovih je dana izvršena sanacija nerazvrstane ceste koja spaja naselja Botinovec i Grbaševec. Cesta je zavažana i poravnana sitnim škljunkom i drobljenim asfaltom. Radove je izvršilo poduzeće “Koming d.o.o.” iz Koprivnice.