Rezultati Javnih natječaja za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, te projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva

Objavljeno, 23.4.2021. Novosti

Na temelju provedenog Javnog natječaja za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini dodijeljena su sredstva sljedećim udrugama:

 • Udruga žena “Ivanečko srce” Koprivnički Ivanec u iznosu od 7.000,00 kn
 • Udruga žena “Srca Kunovca” u iznosu od 7.000,00 kn
 • Udruga žena “Crvene ruže” Botinovec u iznosu od 7.000,00 kn
 • Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec u iznosu od 70.000,00 kn

Na temelju provedenog Javnog natječaja za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini dodijeljena su sredstva sljedećim udrugama:

 • Klub tehničke kulture “Vector” u iznosu od 25.000,00 kn
 • ŠRK “Patuljan” Pustakovec u iznosu od 15.000,00 kn
 • NK “Rudar” Botinovec u iznosu od 30.000,00 kn
 • NK “Jedinstvo” Pustakovec u iznosu od 30.000,00 kn
 • NK “Sloga” Koprivnički Ivanec u iznosu od 75.000,00 kn
 • NK “Bratstvo” Kunovec u iznosu od 75.000,00 kn

Na temelju provedenog Javnog natječaja za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini dodijeljena su sredstva sljedećim udrugama i organizacijama:

 • Udruga Hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Koprivnički Ivanec u iznosu od 15.000,00 kn
 • Udruga “Zelena Piškornica” u iznosu od 7.000,00 kn